Pre firmy ponúkame vopred dohodnuté individuálne ceny na všetky nami vykonávané činnosti. Úspora voči značkovým servisom je 20 až 60% pri rovnakej kvalite dielov a materiálu.

Podmienky účasti na programe minimálne 3 automobily.

Dohodnite si s nami stretnutie a informujte sa o blokovej výnimke.

V prípade záujmu nás kontaktujte na email:

lugussro@yahoo.com alebo na telefónnom čísle +421 917 255 233